Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakład Usług Technicznych "Ekochem" Jolanta Milewska

ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok

Kontakt::

Telefon: 85 663-66-64 wew.:

Komórka: 600-328-136

Fax: 85 663-66-64

Email: kontakt@ekochem.net

www: www.ekochem.net

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 888AB 888

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Gazy