Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kluczewska 4; 32-300 Olkusz

Dane laboratorium:

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

ul. Wspólna 2 c; 32-300 Olkusz

Kontakt::

Telefon: 32 642-13-25 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: d.stach@pwik.olkusz.pl

www: www.pwik.olkusz.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 893AB 893

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Woda
  • Woda do spożycia przez ludzi