Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8; 55-010 Święta Katarzyna

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Powstańców Śląskich 8; 55-010 Święta Katarzyna

Kontakt:

telefon: 71 311-43-04

71 311-43-06

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@oikoslab.pl

strona internetowa: www.oikoslab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 934AB 934

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy