Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

LabAnalityka Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiska

ul. Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny

Kontakt:

Telefon: 71 794-34-90 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 71 794-24-19

Email: bernadeta.czucha@pcc.eu

www: www.labanalityka.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 935AB 935

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Powietrze
  • Żywność