Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

LabAnalityka Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiska

ul. Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny

Kontakt:

telefon: 71 794-34-90

tel. komórkowy: 667-650-852

fax: 71 794-24-19

email: bernadeta.czucha@pcc.eu

strona internetowa: www.labanalityka.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 935AB 935

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Gazy