Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska, Stępień Sp. j.

ul. Abrahama 15A; 80-307 Gdańsk

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska, Stępień Sp. j.

ul. Abrahama 15A; 80-307 Gdańsk

Kontakt:

telefon: 58 341-18-92

tel. komórkowy: 781-456-945

fax: 58 341-18-92

email: lbs@lbs-higienapracy.pl

strona internetowa: www.lbs-higienapracy.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 967AB 967

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)