Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości

ul. Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Kontakt:

Telefon: 12 662-83-92 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 662-84-58

Email: jerzy.mietelski@ifj.edu.pl

www: www.ifj.edu.pl/uslugi

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 979AB 979

Dziedziny badań:

  • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność