Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Instytut Górnictwa

Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG

Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 258-16-31 wew.: brak

32 258-16-32 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 259-65-33

Email: gig@gig.eu

www: www.gig.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 005AB 005

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Wyposażenie elektroniczne - w tym oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność
 • Tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne