Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 623-32-90

22 623-32-91

tel. komórkowy:

fax:

email: laboratoria@ciop.pl

strona internetowa: www.ciop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 038AB 038

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny