Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

Kontakt:

Telefon: 41 342-19-52 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 41 342-19-52

Email: brak

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 106AB 106

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Powietrze