Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz

ul. Korczaka 2; 87-300 Brodnica

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz

ul. Korczaka 2; 87-300 Brodnica

Kontakt:

Telefon: 56 493-27-60 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 56 493-27-60

Email: anchem@anchem.info.pl

www: www.anchem.info.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1415AB 1415

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środki ochrony roślin