Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Płock

Dane laboratorium:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Płock

Kontakt:

Telefon: 52 381-12-90 wew.: brak

Komórka: 504-225-501

Fax: 52 381-13-01

Email: piotr.duzdowski@pern.pl

www: www.pern.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 387AB 387

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Paliwa
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Ropa naftowa