Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie

ul. Kisielewskiego 12; 38-400 Krosno

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie

ul. Kisielewskiego 12; 38-400 Krosno

Kontakt:

telefon: 13 432-19-42

tel. komórkowy:

fax: 13 432-19-45

email: psse.krosno@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-krosno

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 624AB 624

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)