Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Eurofins SEPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworcowa 47; 44-190 Knurów

Dane laboratorium:

Eurofins SEPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworcowa 47; 44-190 Knurów

Kontakt:

telefon: 32 236-03-16

tel. komórkowy:

fax: 32 335-21-51

email: sepo@sepo.pl

strona internetowa: www.sepo.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 746AB 746

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Powietrze
 • Maszyny i urządzenia
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy
 • Urządzenia ochrony powietrza
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)