Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

MILAB Czesław Misiun

ul. Westerplatte 23; 75-642 Koszalin

Dane laboratorium:

MILAB Czesław Misiun

ul. Westerplatte 23; 75-642 Koszalin

Kontakt:

telefon: 94 346-44-14

94 --

tel. komórkowy:

fax: 94 346-44-14

email: biuro@milab.pl

strona internetowa: www.milab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 900AB 900

Dziedziny badań:

  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
  • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)