Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria medyczne

Dane organizacji:

Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 9b; 81-519 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 9 b; 81-519 Gdynia

Kontakt::

Telefon: 58 699-88-41 wew.:

Komórka:

Fax: 58 699-88-65

Email: poczta@lmbruss.pl

www: www.lmbruss.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AM 001AM 001

Zakres skrócony:

Chemia kliniczna i analityka medyczna krew pełna, surowica, mocz, płyny ustrojowe, osocze/ Clinical chemistry and medical analytics full blood, serum, plasma, urine, body fluids; Hematologia, koagulologia krew pełna, osocze/ Haematology and coagulology full blood, plasma; Bakteriologia, parazytologia, wirusologia, serologia infekcyjna, surowica, mocz, kał, wymazy, płyny ustrojowe/ Bacteriology,parasitology,virology, infection serology serum,urine,faeces,smears, body fluids; Serologia transfuzjologiczna krew pełna, elementy morfotyczne krwi, osocze/ blood transfusion serology full blood, morphotic blood elements, plasma; Pobieranie próbek krew pełna/ Collection of samples full blood;