Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące - Zespół ds. Wzorcowań

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 704-01-04

32 704-01-24

tel. komórkowy:

fax: 32 256-93-05

email: badania@zetom.eu

strona internetowa: www.zetom.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 001AP 001

Wielkości mierzone:

 • długość
 • kąt
 • geometria powierzchni
 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • siła
 • moment siły
 • twardość

Wzorcowane obiekty:

 • czujniki analogowe o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki cyfrowe o rozdzielczości ()
 • długościomierze poziome Abbego
 • folie wzorcowe
 • głębokościomierze suwmiarkowe
 • kątowniki 90 dwuramienne
 • klucze dynamometryczne
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
 • mierniki napięcia analogowe
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki prądu analogowe
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki rezystancji analogowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • mikrometry zewnętrzne
 • mikroskopy pomiarowe uniwersalne
 • mikroskopy pomiarowe warsztatowe
 • multimetry
 • pierścienie wzorcowe
 • płaskie płytki interferencyjne
 • płytki kątowe Johanssona
 • płytki kątowe przywieralne
 • projektory pomiarowe
 • przymiary półsztywne
 • przymiary sztywne
 • przymiary wstęgowe
 • sita
 • sprawdziany tłoczkowe
 • suwmiarki
 • szczelinomierze
 • średnicówki czujnikowe
 • twardościomierze Brinella
 • twardościomierze Rockwella
 • twardościomierze Vickersa
 • urządzenia technologiczne do sił rozciągających
 • urządzenia technologiczne do sił ściskających
 • wysokościomierze cyfrowe o rozdzielczości ()
 • wysokościomierze suwmiarkowe