Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych

ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 814-01-17

22 811-00-11

tel. komórkowy:

fax: 22 814-01-64

email: wzorcowanie@clor.waw.pl

strona internetowa: www.clor.waw.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 057AP 057

Wielkości mierzone:

 • wielkości dozymetryczne
 • powierzchniowa emisja promieniowania
 • pomiary radonu

Wzorcowane obiekty:

 • dawkomierze indywidualne
 • dawkomierze promieniowania jonizującego
 • dawkomierze termoluminescencyjne
 • dawkomierze TLD
 • detektory śladowe
 • detektory węglowe
 • elektrety
 • mierniki i monitory do pomiaru skażeń powierzchniowych alfa / beta
 • próbki biologiczne
 • przyrządy do pomiaru stężenia energii potencjalnej ?
 • przyrządy do pomiaru stężenia radonu
 • przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania beta
 • przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania X i gamma