Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. A. Sołtana 7; 05-400 Otwock

Dane laboratorium:

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej

ul. A. Sołtana 7; 05-400 Otwock

Kontakt:

telefon: 22 273-10-32

tel. komórkowy:

fax: 22 273-12-00

email: lpd@ncbj.gov.pl

strona internetowa: lpd.ncbj.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AP 070AP 070

Wielkości mierzone:

  • wielkości dozymetryczne
  • powierzchniowa emisja promieniowania

Wzorcowane obiekty:

  • dawkomierze promieniowania jonizującego
  • mierniki i monitory do pomiaru skażeń powierzchniowych alfa / beta
  • przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania neutronowego
  • przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania X i gamma