Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6; 00-139 Warszawa

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

ul. Elektoralna 4/6; 00-139 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 581-91-31

tel. komórkowy:

fax: 22 581-90-15

email: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

strona internetowa: warszawa.gum.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 081AP 081

Wielkości mierzone:

 • pH-metria
 • konduktometria
 • analiza cieczy
 • gęstość (ciecz)
 • długość
 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • czas (przedział czasu)
 • siła
 • twardość
 • wagi
 • wzorce masy
 • spektrofotometria
 • ciśnienie
 • termometria elektryczna
 • termometria nieelektryczna

Wzorcowane obiekty:

 • areometry
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • czujniki konduktometryczne
 • czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych
 • elektrody pehametryczne
 • gęstościomierze oscylacyjne
 • kalibratory
 • kalibratory rezystancji
 • konduktometry
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • mostki
 • multimetry
 • obciążniki
 • odważniki klasy dokładności F1
 • odważniki klasy dokładności F2
 • odważniki klasy dokładności M1
 • pehametry
 • płytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)
 • przymiary półsztywne
 • przymiary sztywne
 • przymiary wstęgowe
 • przyrządy do pomiaru zawartości etanolu w cieczy
 • rezystory regulowane
 • rezystory stałe
 • sekundomierze (stopery) elektroniczne
 • sekundomierze (stopery) mechaniczne
 • sekundomierze elektroniczne sterowane elektrycznie
 • spektrofotometry
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • termometry szklane cieczowe
 • twardościomierze Brinella
 • twardościomierze Rockwella
 • twardościomierze Vickersa
 • wagi nieautomatyczne elektroniczne
 • wagi nieautomatyczne mechaniczne
 • wgłębniki diamentowe Rockwella
 • wzorce masy 25 kg
 • wzorce masy klasy dokładności F1
 • wzorce masy klasy dokładności F2
 • wzorce masy klasy dokładności M1