Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ul. Narutowicza 75; 90-132 Łódź

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

ul. Narutowicza 75; 90-132 Łódź

Kontakt:

telefon: 42 678-77-66

tel. komórkowy:

fax: 42 678-37-68

email: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

strona internetowa: www.gum.gov.pl/oumlodz

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 087AP 087

Wielkości mierzone:

 • dźwięki w powietrzu
 • drgania
 • pH-metria
 • konduktometria
 • analiza gazów
 • analiza wydechu
 • jonowe
 • gęstości
 • refraktometryczne
 • gęstość (ciecz)
 • długość
 • kąt
 • geometria powierzchni
 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • rezystancja (AC)
 • indukcyjność, pojemność
 • energia
 • moc (DC, AC)
 • czas (przedział czasu)
 • częstotliwość
 • przepływ (ciecze)
 • siła
 • moment siły
 • udarność
 • twardość
 • wilgotność względna
 • wagi
 • wzorce masy
 • refraktometria
 • spektrofotometria
 • fotometria
 • polarymetria
 • ciśnienie
 • termometria elektryczna
 • termometria radiacyjna
 • objętość

Wzorcowane obiekty:

 • analizatory spalin samochodowych
 • analizatory wydechu
 • audiometry tonowe
 • barometry
 • biurety tłokowe
 • boczniki
 • cewki wzorcowe regulowane
 • cewki wzorcowe stałe
 • chronokomparatory cyfrowe
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • cylindry pomiarowe
 • czujniki analogowe o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki cyfrowe o rozdzielczości ()
 • czujniki konduktometryczne
 • czujniki optyczne
 • długościomierze pionowe Abbego
 • długościomierze poziome Abbego
 • dozowniki
 • elektrody pehametryczne
 • filtry pasmowe o szerokości oktawy i 1/3 oktawy
 • generatory wysokostabilne (wtórne wzorce częstotliwości)
 • gęstości cieczy RM
 • gęstościomierze oscylacyjne
 • głębokościomierze czujnikowe
 • głębokościomierze mikrometryczne
 • głębokościomierze suwmiarkowe
 • głowice mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • higrometry
 • indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk
 • jonowe RM
 • kalibratory
 • kalibratory akustyczne
 • kalibratory drgań mechanicznych
 • kalibratory fotometryczne
 • kalibratory rezystancji
 • kątomierze uniwersalne
 • kątowniki 90 dwuramienne
 • kątowniki 90 walcowe
 • klucze dynamometryczne
 • kolby szklane z jedną kreską
 • konduktometry
 • liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego
 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • liczniki energii elektrycznej prądu stałego
 • liniały powierzchniowe
 • luksomierze
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
 • mierniki cęgowe
 • mierniki częstotliwości cyfrowe
 • mierniki do pomiaru poziomu wysokości napełnienia zbiorników
 • mierniki drgań mechanicznych działających na człowieka
 • mierniki napięcia analogowe
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki okresu
 • mierniki parametrów sieci
 • mierniki poziomu dźwięku
 • mierniki prądu analogowe
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki przedziału czasu
 • mierniki rezystancji analogowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • mierniki rezystancji uziemienia
 • mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • mikrometry wewnętrzne
 • mikrometry z wbudowanym czujnikiem
 • mikrometry zewnętrzne
 • mikroskopy pomiarowe uniwersalne
 • mikroskopy pomiarowe warsztatowe
 • młoty wahadłowe Charpyego
 • mostki
 • multimetry
 • obciążniki
 • odważniki klasy dokładności F1
 • odważniki klasy dokładności F2
 • odważniki klasy dokładności M1
 • pehametry
 • pierścienie wzorcowe
 • pipety tłokowe
 • pirometry
 • płaskie płytki interferencyjne
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne
 • płytki kątowe Johanssona
 • płytki kątowe Kusznikowa
 • płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych
 • płytki kątowe przywieralne
 • płytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)
 • płyty pomiarowe
 • polarymetry
 • poziomnice
 • przetworniki drgań mechanicznych
 • przetworniki momentu siły
 • przymiary półsztywne
 • przymiary wstęgowe
 • przyrządy suwmiarkowe specjalne
 • psychrometry
 • refraktometry
 • rezystory regulowane
 • rezystory stałe
 • sekundomierze (stopery) elektroniczne
 • sekundomierze (stopery) mechaniczne
 • siłomierze
 • spektrofotometry
 • spoinomierze
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe
 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe
 • sprawdziany tłoczkowe
 • suwmiarki
 • szczelinomierze
 • średnicówki czujnikowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 • termohigrometry
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • transametry
 • twardościomierze Brinella
 • twardościomierze Rockwella
 • twardościomierze Vickersa
 • urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej
 • wagi nieautomatyczne elektroniczne
 • wagi nieautomatyczne mechaniczne
 • wałeczki pomiarowe
 • wodomierze
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów
 • wysokościomierze suwmiarkowe
 • wzorce achromatyczne
 • wzorce masy klasy dokładności F1
 • wzorce masy klasy dokładności F2
 • wzorce masy klasy dokładności M1
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
 • wzorce refraktometryczne