Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

ARKOM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 5; 35-101 Rzeszów

Dane laboratorium:

Laboratorium Wzorcujące ARKOM

ul. Hanasiewicza 14; 35-103 Rzeszów

Kontakt:

telefon: 17 854-33-04

tel. komórkowy:

fax: 17 856-56-45

email: laboratorium@arkom.net.pl

strona internetowa: www.arkomlab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 154AP 154

Wielkości mierzone:

 • długość
 • kąt
 • geometria powierzchni
 • pomiary współrzędnościowe

Wzorcowane obiekty:

 • czujniki analogowe o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki cyfrowe o rozdzielczości ()
 • czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości ()
 • pierścienie wzorcowe
 • płytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)
 • płyty pomiarowe
 • sita
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe
 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe
 • sprawdziany pierścieniowe gładkie
 • sprawdziany specjalne
 • sprawdziany tłoczkowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • średnicówki mikrometryczne trójpunktowe