Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

ERG Zakład Usług Technicznych S.C. Jolanta Wojciechowska, Henryk Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski

ul. Gen. Juliana Filipowicza 7; 52-208 Wrocław

Dane laboratorium:

Laboratorium Pomiarowe

ul. Gen. Juliana Filipowicza 7; 52-208 Wrocław

Kontakt:

telefon: 71 791-79-52

tel. komórkowy:

fax: 71 791-79-52

email: laboratorium@erg95.pl

strona internetowa: www.erg95.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 092AP 092

Wielkości mierzone:

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • elektryczna symulacja wielkości fizycznych
 • wilgotność względna
 • ciśnienie
 • termometria elektryczna
 • termometria nieelektryczna
 • termometria radiacyjna

Wzorcowane obiekty:

 • barometry
 • bezstykowe układy pomiaru temperatury
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • czujniki termoelektryczne z metali nieszlachetnych
 • czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych
 • czujniki termometrów rezystancyjnych
 • generatory
 • higrometry
 • kalibratory
 • kalibratory rezystancji
 • kalibratory temperatury
 • kamery termowizyjne
 • karty pomiarowe
 • komory klimatyczne
 • komory termostatyczne
 • mierniki cęgowe
 • mierniki napięcia analogowe
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki napięcia przebicia
 • mierniki parametrów sieci
 • mierniki parametrów sieci energetycznych
 • mierniki prądu analogowe
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki rezystancji analogowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • multimetry
 • obciążenia elektroniczne
 • piece
 • pirometry
 • próbniki przebicia
 • przetworniki
 • przetworniki ciśnienia
 • przetworniki temperatury
 • rejestratory temperatury
 • skanery liniowe
 • symulatory prądu upływu
 • symulatory temperatury
 • termohigrometry
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • termometry elektryczne (z rejestracją temperatury)
 • termometry szklane cieczowe
 • termometry wskazówkowe
 • termostaty cieczowe
 • wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury)
 • zasilacze