Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

LAB MESK Eugeniusz Stepnowski

ul. Deotymy 43A lok.6; 01-441 Warszawa

Dane laboratorium:

LAB MESK Eugeniusz Stepnowski

ul. Deotymy 43A lok.6; 01-441 Warszawa

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 505-414-661

fax:

email: laboratorium@labmesk.pl

strona internetowa: www.labmesk.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 171AP 171

Wielkości mierzone:

 • długość
 • kąt
 • siła
 • moment siły

Wzorcowane obiekty:

 • czujniki analogowe o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej ()
 • czujniki cyfrowe o rozdzielczości ()
 • czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości ()
 • folie wzorcowe
 • głębokościomierze czujnikowe
 • głębokościomierze mikrometryczne
 • głębokościomierze suwmiarkowe
 • głowice mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • kątomierze cyfrowe
 • kątomierze traserskie
 • kątomierze uniwersalne
 • kątowniki 90 dwuramienne
 • klucze dynamometryczne
 • macki czujnikowe
 • mierniki do pomiaru grubości powłok
 • mikrometry wewnętrzne
 • mikrometry z wbudowanym czujnikiem
 • mikrometry zewnętrzne
 • pierścienie wzorcowe
 • przymiary półsztywne
 • przymiary sztywne
 • przyrządy suwmiarkowe specjalne
 • siłomierze
 • spoinomierze
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe
 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe
 • sprawdziany pierścieniowe gładkie
 • sprawdziany tłoczkowe
 • suwmiarki
 • szczelinomierze
 • średnicówki czujnikowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 • średnicówki taśmowe
 • transametry
 • wałeczki pomiarowe
 • wysokościomierze suwmiarkowe
 • wzorce nastawcze do wymiarów wewnętrznych
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych