Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Gen. Wł. Andersa 10; 00-201 Warszawa

Dane laboratorium:

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Gen. Wł. Andersa 10; 00-201 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 531-00-86

tel. komórkowy: 794-126-814

fax:

email: lab@merserwis.pl

strona internetowa: www.merserwis.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 215AP 215

Wielkości mierzone:

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • rezystancja (AC)
 • elektryczna symulacja wielkości fizycznych

Wzorcowane obiekty:

 • boczniki
 • kalibratory
 • kalibratory rezystancji
 • mierniki cęgowe
 • mierniki ciągłości obwodu
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki parametrów pętli zwarcia
 • mierniki parametrów sieci
 • mierniki parametrów sieci energetycznych
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • multimetry
 • rezystory regulowane
 • rezystory stałe
 • symulatory temperatury
 • testery bezpieczeństwa elektrycznego
 • wskaźniki (mierniki) temperatury współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi
 • zasilacze
 • źródła prądu stałego
 • źródła wzorcowe