Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Dane organizatora badań biegłości:

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST

ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Kontakt:

telefon: 32 756-52-96

tel. komórkowy:

fax: 32 756-52-96

email: info@clpb.pl

strona internetowa: www.clpb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 003PT 003

Zakres skrócony:

Badania chemiczne / paliwa gazowe i stałe, powietrze, pyły, woda, odpady, ścieki / Chemical tests / liquid and solid fuels, air, dust, water, waste, sewage; Badania właściwości fizycznych / paliwa stałe, woda, odpady / Test of physical properties / solid fuels, water, waste; Pobieranie próbek / woda, paliwa stałe, scieki, gaz / Sampling / water, solid fuels, sewage, gas;