Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek

ul. Gen J. Sowińskiego 4/6; 80-143 Gdańsk

Dane organizatora badań biegłości:

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek

ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6; 80-143 Gdańsk

Kontakt:

telefon: 58 380-36-94

tel. komórkowy:

fax: 58 741-84-97

email: info@isotop.pl

strona internetowa: www.isotop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 006PT 006

Zakres skrócony:

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - czynniki szkodliwe i uciążliwe hałas, hałas ultradźwiękowy,oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat / Środowisko pracy / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - harmful and nuisance factors noise, ultrasonic noise, lighting, vibration, energy expenditure, microclimate / Workplace; Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek / Powietrze / Tests of physical properties and sampling / Air; Badania chemiczne / Powietrze / Chemical tests / Air; Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko ogólne (czynniki fizyczne - hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - general environment (physical factors -noise); Pobieranie próbek - środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Sampling - working environment (harmful factors - air);