Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek

ul. Gen J. Sowińskiego 4/6; 80-143 Gdańsk

Dane organizatora badań biegłości:

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek

ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6; 80-143 Gdańsk

Kontakt:

Telefon: 58 380-36-94 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 741-84-97

Email: info@isotop.pl

www: www.isotop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 006PT 006

Zakres skrócony:

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - czynniki szkodliwe i uciążliwe hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - harmful and nuisance factors noise, lighting, vibration, energy expenditure, microclimate; Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza / Tests of physical properties and sampling of air; Badania chemiczne powietrza / Chemical tests of air;