Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Dane organizatora badań biegłości:

Dział Badań Biegłości

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Kontakt:

telefon: 41 365-10-13

tel. komórkowy: --

fax: 41 365-10-10

email: info@badaniabieglosci.pl

strona internetowa: www.badaniabieglosci.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 007PT 007

Zakres skrócony:

Badania mechaniczne / wyroby budowlane / Mechanical tests / building products; Badania właściwości fizycznych / wyroby budowlane / Tests of physical properties/ building products; Pobieranie próbek / woda, ścieki/ Sampling / water/ waste; Pobieranie próbek / woda do spożycia / Sampling / drinking water; Badania fizykochemiczne wody do spożycia/ Test of physical and chemical properties/ drinking water;