Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Dane organizatora badań biegłości:

Dział Badań Biegłości

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Kontakt::

Telefon: 41 365-10-13 wew.: brak

Komórka: --

Fax: 41 365-10-10

Email: info@badaniabieglosci.pl

www: www.badaniabieglosci.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 007PT 007

Zakres skrócony:

Badania mechaniczne / wyroby budowlane / Mechanical tests / building products; Badania właściwości fizycznych / wyroby budowlane / Tests of physical properties/ building products;