Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa

Dane organizatora badań biegłości:

Instytytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp.zo.o.

ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 614-09-75

22 --

tel. komórkowy: --

fax: --

email: pca@imbitb.pl

strona internetowa: www.imbitb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 009PT 009

Zakres skrócony:

Badania właściwości fizycznych, pobieranie próbek / wyroby i materiały budowlane / Tests of physical properties, sampling / building products and materials; Badania mechaniczne / wyroby i materiały budowlane / Mechanical tests / building products and materials;