Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8; 55-010 Święta Katarzyna

Dane organizatora badań biegłości:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8; 55-010 Święta Katarzyna

Kontakt::

Telefon: 71 311-43-04 wew.:

71 311-43-06 wew.:

Komórka:

Fax:

Email: sekretariat@oikoslab.pl

www: www.oikoslab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 010PT 010

Zakres skrócony:

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - czynniki szkodliwe i uciążliwe hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania, mikroklimat, oświetlenie / Środowisko pracy / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - harmful and nuisance factors noise, ultrasonic noise, vibration, microclimate, lighting / Workplace; Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - czynniki szkodliwe i uciążliwe hałas / Środowisko ogólne / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic)- harmful and nuisance factors noise / General environment; Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek / Powietrze / Tests of physical properties and sampling / Air; Badania chemiczne / Powietrze / Chemical tests / Air;