Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Dane organizatora badań biegłości:

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Kontakt::

Telefon: 32 259-70-36 wew.:

32 259-70-39 wew.:

Komórka:

Fax: 32 259-70-30

Email: koordynator.bb@obiks.pl

www: www.obiks.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 011PT 011

Zakres skrócony:

Badania chemiczne / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki, osady; Badania właściwości fizycznych / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki, osady; Badania sensoryczne / woda do spożycia przez ludzi; Pobieranie próbek / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki;