Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Dane organizacji:

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.

ul. Delfina 4B; 03-194 Warszawa

Dane organizatora badań biegłości:

Dział Badań Biegłości

ul. Delfina 4B; 03-194 Warszawa

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 661-630-153

fax:

email: badania.bieglosci@barg.pl

strona internetowa: www.barg.pl/oferta/badania-bieglosci-pt/

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PT 014PT 014

Zakres skrócony:

Badania właściwości fizycznych, pobieranie próbek / wyroby i materiały budowlane / Tests of physical properties, sampling / building products and materials; Badania mechaniczne, pobieranie próbek / wyroby, materiały i obiekty budowlane / Mechanical tests, sampling / building products, materials and items;