Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy EMAS

Dane organizacji:

DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

ul. Łużycka 6E; 81-537 Gdynia

Dane weryfikatora:

DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

ul. Łużycka 6E; 81-537 Gdynia

Kontakt:

telefon: 58 511-50-20

tel. komórkowy:

fax:

email: certification.pl@dnv.com

strona internetowa: www.dnv.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-V-0015PL-V-0015

Zakres skrócony:

Weryfikacja i walidacja EMAS - rozporządzenie (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. / EMAS verification and validation - regulation (WE) No 1221/2009 of 25 November 2009; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi / Entrepreneur Audit - Act of 13 June 2013 management of packaging and packaging waste;