Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Wykaz weryfikatorów GHG akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO 14065:2013-07

Wyszukaj wpisując interesujące Cię frazy:

Wyszukaj wypełniając formularz:

PL-VG-

Środki administracyjne
Na podstawie artykułu 53. rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012, krajowa jednostka akredytująca może zawiesić, cofnąć lub ograniczyć akredytację weryfikatora GHG, jeśli nie spełnia on wymagań zawartych w rozporządzeniu. Działania te zostały określone jako "środki administracyjne".
Informacja o zastosowanych środkach administracyjnych, zgodnie z artykułem 75 ww. rozporządzenia powinna być publicznie dostępna.
Polskie Centrum Akredytacji prowadzi akredytację weryfikatorów GHG w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 od dnia 1 lipca 2013 r. Informacja o środkach administracyjnych zastosowanych po tej dacie publikowana jest przez PCA w danych szczegółowych podmiotu.

Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących akredytacji weryfikatorów GHG należy skontaktować się z:

Barbara Zengel: b.zengel@pca.gov.pl