Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Lucyna Olborska

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

 

Odpowiada za:

 • utrzymanie statusu sygnatariusza porozumień międzynarodowych EA, ILAC, IAF w celu zapewnienia uznawania akredytowanych certyfikatów i raportów z badań wykorzystywanych przez regulatorów i przedsiębiorców
 • zapewnienie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi jednostki akredytującej w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 i normy PN-EN ISO/IEC 17011
 • zapewnienie rozszerzenia działalności akredytacyjnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie administracji publicznej i innych zainteresowanych stron
 • promowane akredytowanych usług w zakresie oceny zgodności i ich uznawania na bazie porozumień o wzajemnym uznawaniu MLA
 • sprawozdawanie się z działalności akredytacyjnej i finansowej ministrowi właściwemu ds. gospodarki
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

 

Doświadczenie zawodowe :

 • z dniem 17 lutego 2021 r. została powołana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na drugą kadencję na stanowisku Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
 • w listopadzie 2020 r. decyzją 46. Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation (EA) została ponownie wybrana na przewodniczącą Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC) i powołana w skład Rady Zarządzającej ds. Technicznych EA
 • z dniem 15 grudnia 2016 roku została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz. U. poz. 542 z późn. zmianami). Funkcję tę pełni ​od 1 sierpnia 2015 roku
 • zatrudniona w PCA od 2001 roku, w latach  2009 – 2015 na stanowisku zastępcy dyrektora PCA
 • 26 maja 2016 roku została wybrana przez EA General Assembly na członka EA Executive Committee
 • w  2014 roku wybrana została przez członków komitetu EA Multilateral Agreement Council  odpowiedzialnego za wydawanie decyzji odnośnie utrzymania statusu sygnatariusza porozumienia EA na członka Management Group tego komitetu
 • w 2006 roku otrzymała kwalifikację na ewaluatora European cooperation for Accreditation (EA) i uczestniczy w ewaluacjach innych jednostek akredytujących państw członkowskich Unii Europejskiej
 • bierze udział w pracach komitetów  w  międzynarodowych organizacjach zrzeszających krajowe jednostki akredytujące: International Accreditation Forum (Multilateral Recognition Agreement Committee) i International Laboratory Cooperation Accreditation (Arrangement Committee)
 • jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Studia Podyplomowe)
 • zna język angielski i rosyjski

 

Sekretariat Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji:

tel.: 22 355-70-16
fax: 22 355-70-18
e-mail: sekretariat@pca.gov.pl

Aktualizacja: 08.06.2021 16:22