Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

KONFERENCJA

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY ODNIESIENIA - produkcja i zastosowanie w laboratoriach

Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dot. produkcji materiałów odniesienia i ich szeroko rozumianego zastosowania w zapewnieniu spójności pomiarowej i ważności wyników badań oraz wzorcowań. To pierwsze tego typu spotkanie w Polsce i w Europie.

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa.

Producenci materiałów odniesienia oraz laboratoria badawcze i wzorcujące podczas spotkania poznają zagadnienia dotyczące:

  • warunków i zasad akredytacji producentów materiałów odniesienia w Polsce i na świecie
  • dokumentów normatywnych związanych z produkcją i wykorzystaniem materiałów odniesienia
  • właściwych rozwiązań z zakresu zapewnienia spójności pomiarowej
  • praktycznego wykorzystania i badania materiałów odniesienia

Konferencję organizuje Polskie Centrum Akredytacji wspólnie z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Głównym Urzędem Miar.  

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.

Aktualizacja: 02.07.2019 12:53