Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

15 grudnia 2015

Badania biegłości PT

Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryyne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.
16 października 2015

Badania biegłości PT

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.
23 września 2015

Badania chemiczne wody

AQS Baden-Wurttemberg, The Institute for Sanitary Engineering, Water Quality and Solid Waste Management, University of Stuttgart, zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych programach badań biegłości (PT).
Badania biegłości: Środowisko ŚR/PT dla obiektu paliwa gazowe, powietrze w zakresie: tlenu; ditlenku węgla; tlenku węgla; metanu; wodoru; acetylenu; etanu; etylenu; propanu; propylenu.
The Finnish Environment Institute (SYKE), organizator badań biegłości akredytowany przez fińską jednostkę akredytującą FINAS, zaprasza laboratoria badawcze do wzięcia udziału w programie badań biegłości RAD 5/2015 Radon: 222 Rn w wodzie do spożycia.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) - Ośrodek Badań Biegłości (OBB), nr akredytacji PT 004, zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych badaniach biegłości w zakresie - paliw stałych, biomasy do celów energetycznych, stałych ubocznych produktów..
Przepływ (nr dziedziny: 11), przepływ (gazy) i cieśnienie (nr poddziedziny 11.01). Termin zgłoszeń: do 15.12.2014 r.
31 października 2014

Badania tworzyw sztucznych

Termin zgłoszeń: do 20.02.2015 r.
Dotyczy badań chemicznych i właściwości fizycznych kosmetyków oraz badań akustycznych, chemicznych i właściwości fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych.
Termin zgłoszeń: do 31.08.2014 r.
  1  2  3  4  5  6  7  8