Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące osoby

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 572-21-11

tel. komórkowy:

fax: 22 582-21-43

email: cert@udt.gov.pl

strona internetowa: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 088AC 088

Rodzaj certyfikowanych osób:

  • Specjaliści w zakresie spawalnictwa
  • Specjaliści w zakresie nadzoru spawalniczego
  • Specjaliści w zakresie laminowania
  • Specjaliści w zakresie łączenia i spajania materiałów (lutowanie, klejenie, itp.)
  • Specjaliści w zakresie badań nieniszczących
  • Personel uprawniany do wykonywania połączeń nierozłącznych (dyrektywa 2014/68/UE)