Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące osoby

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 572-21-11 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 582-21-43

Email: cert@udt.gov.pl

www: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 088AC 088

Rodzaj certyfikowanych osób:

 • Specjaliści w zakresie spawalnictwa
 • Specjaliści w zakresie nadzoru spawalniczego
 • Specjaliści w zakresie laminowania
 • Specjaliści w zakresie łączenia i spajania materiałów (lutowanie, klejenie, itp.)
 • Specjaliści w zakresie badań nieniszczących
 • Personel uprawniany do wykonywania połączeń nierozłącznych (dyrektywa 2014/68/UE)
 • Personel uprawniany do wykonywania połączeń nierozłącznych (dyrektywa 2014/29/UE)