Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 572-21-00

tel. komórkowy:

fax:

email: cert@udt.gov.pl

strona internetowa: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 078AC 078

Program certyfikacji:

 • PN-EN ISO 22301 - system zarządzania ciągłością działania - BCMS
  [PN-EN ISO 22301]
 • PN-ISO 45001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - H&SMS
  [PN-ISO 45001]
 • PN-EN ISO 50001 - system zarządzania energią - EnMS
  [PN-EN ISO 50001]
 • 2014/33/UE - Ocena zgodności dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów
  [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 r.)]
 • 2014/68/WE - Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych
  [Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2016 poz.1036) (wdrażające dyrektywę 2014/68/WE)]
 • PN-EN ISO 3834 - system zarządzania jakością w spawalnictwie - WMS
  [PN-EN ISO 3834]
 • PN-EN ISO 9001- system zarządzania jakością - QMS
  [PN-EN ISO 9001]
 • PEFC PL 1003 - zrównoważona gospodarka leśna - PEFC
  [PEFC PL 1003]
 • PN-EN ISO/IEC 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji - ISMS
  [PN-EN ISO/IEC 27001]
 • PN-EN ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego - EMS
  [PN-EN ISO 14001]