Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 572-21-00 wew.:

Komórka:

Fax:

Email: cert@udt.gov.pl

www: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 078AC 078

Akredytowany program certyfikacji:

 • PN-ISO 45001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - H&SMS
  [PN-ISO 45001]
 • PN-EN ISO 50001 - system zarządzania energią - EnMS
  [PN-EN ISO 50001]
 • PN-EN ISO 3834 - system zarządzania jakością w spawalnictwie - WMS
  [PN-EN ISO 3834]
 • PN-EN ISO 9001- system zarządzania jakością - QMS
  [PN-EN ISO 9001]
 • PN-EN ISO 22301 - system zarządzania ciągłością działania - BCMS
  [PN-EN ISO 22301]
 • PEFC PL 1003 - zrównoważona gospodarka leśna - PEFC
  [PEFC PL 1003]
 • PN-EN ISO/IEC 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji - ISMS
  [PN-EN ISO/IEC 27001]
 • PN-EN ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego - EMS
  [PN-EN ISO 14001]
 • PN-N-18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - BHP
  [PN-N-18001]