Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Dane jednostki:

Zakład Certyfikacji

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 579-61-67

22 579-61-68

tel. komórkowy:

fax: 22 579-62-95

email: certyfikacja@itb.pl

strona internetowa: www.itb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 020AC 020

Program certyfikacji:

  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 95/467/WE; 96/577/WE; 96/579/WE; 96/580/WE; 96/581/WE; 96/582/WE; 97/161/WE; 97/176/WE; 97/177/WE; 97/462/WE; 97/463/WE; 97/555/WE; 97/556/WE; 97/597/WE; 97/638/WE; 97/740/WE; 97/808/WE; 98/143/WE; 98/213/WE; 98/214/WE; 98/279/WE; 98/436/WE; 98/437/WE; 98/456/WE; 98/598/WE; 98/599/WE; 98/600/WE; 98/601/WE; 99/89/WE; 99/90/WE; 99/91/WE; 99/92/WE; 99/93/WE; 99/94/WE; 99/454/WE; 99/455/WE; 99/469/WE; 99/470/WE; 99/472/WE; 2000/273/WE; 2000/447/WE; 2000/606/WE2001/308/WE; 2003/639/WE; 2003/640/WE; 2003/655/WE; 2003/722/WE; 2003/728/WE; 2011/19/UE; 2011/284/UE; 2015/1958/UE
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)