Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 572-21-00

tel. komórkowy:

fax:

email: cert@udt.gov.pl

strona internetowa: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 100AC 100

Program certyfikacji:

 • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426
 • opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2006/42/WE
 • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 98/214/WE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/68/UE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/34/UE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/29/UE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/33/UE
 • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 11.180, 13.030.40, 13.110, 13.230, 23, 23.020, 23.060, 25.160, 27, 27.060, 33.100, 53.020, 91.080, 91.140, 97.030, 97.100, 97.200, 97.220
 • certyfikacja na znaki zgodności kod ICS: 11.180, 13.030.40, 13.110, 13.220, 13.230, 23, 23.020, 23.060, 25.160, 27, 27.060, 33.100, 53.020, 91.080, 91.140, 97.030, 97.100, 97.200, 97.220