Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa

Dane jednostki:

Centrum Certyfikacji TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Działkowa 8; 41-506 Chorzów

Kontakt::

Telefon: 32 348-00-22 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 348-90-37

Email: jcw@tuvsud.com

www: www.tuvsud.com/pl-pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 161AC 161

Program certyfikacji:

  • opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 98/214/WE
  • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/33/UE
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: spawalniczych, produkcji produktów kosmetycznych