Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki inspekcyjne

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Inspekcyjna UDT

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 572-22-00 wew.:

Komórka:

Fax: 22 572-22-44

Email: udt@udt.gov.pl

www: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AK 001AK 001

Rodzaj inspekcji:

  • ciśnieniowe urządzenia transportowe - ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2010/35/UE
  • ID - inspekcje odbiorcze i dozorowe
  • urządzenia ciśnieniowe - ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE
  • zbiorniki ciśnieniowe - ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2014/29/UE