Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Dane laboratorium:

Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA

Al. W. Korfantego 193a; 40-157 Katowice

Kontakt::

Telefon: 32 258-05-72 wew.: brak

32 258-35-53 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 258-35-53

Email: izolacja@imbigs.pl

www: www.imbigs.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 008AB 008

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy