Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze Urządzeń Elektrycznych

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 112-52-05

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: iel.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 022AB 022

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyposażenie optyczne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Zabawki
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne