Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 579-61-74 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 825-52-86

Email: instytut@itb.pl

www: www.itb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 023AB 023

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Meble
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra
 • Drewno
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Farby i lakiery
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne