Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

Dane laboratorium:

Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

ul. Ewarysta Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

Kontakt:

telefon: 61 850-49-89

61 850-49-82

tel. komórkowy:

fax: 61 852-63-76

email:

strona internetowa: ilim.lukasiewicz.gov.pl/laboratoria/ctr

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 053AB 053

Dziedziny badań:

 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyposażenie optyczne
 • Zabawki
 • Pojazdy
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne