Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

Dane laboratorium:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

Kontakt:

telefon: 61 850-49-00

tel. komórkowy:

fax:

email: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: pit.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 053AB 053

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Paliwa
 • Meble
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyposażenie optyczne
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Zabawki
 • Pojazdy
 • Drewno
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Materiały opakowaniowe
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne