Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze Aparatury Wysokonapięciowej, Laboratorium Badawcze Aparatury Niskonapięciowej

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 112-52-05

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 074AB 074

Dziedziny badań:

  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby i wyposażenie elektryczne
  • Środki ochrony osobistej
  • Wyroby i wyposażenie elektroniczne