Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów

ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 777-70-15

tel. komórkowy:

fax: 22 777-70-20

email: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: www.pimot.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 082AB 082

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra
 • Pojazdy
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Materiały smarne