Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

Dane laboratorium:

Laboratorium

Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

Kontakt:

Telefon: 41 342-19-52 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 41 344-55-34

Email: sekretariat@kielce.pios.gov.pl

www: www.kielce.pios.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 106AB 106

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki