Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14; 75-711 Koszalin

Dane laboratorium:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14; 75-711 Koszalin

Kontakt:

Telefon: 94 342-62-68 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 94 342-29-38

Email: mwik.koszalin@wodkan.pl

www: www.mwik.koszalin.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1094AB 1094

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność